Author Details

Hanáková, Monika

  • - Fyzika
    Návrh a konštrukcia rovnoramenných váh s elektromagnetickým vyvažovaním
    Abstract