Author Details

Husová, Lucia Anna, Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky, PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 040 01 Košice, Slovakia

  • - Fyzika
    Štúdium vlastností kvarkových a gluónových jetov v hadrónových zrážkach
    Abstract