Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

A

Aberšek, Boris, <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]-->&lt;span style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times
Aberšek, Boris, University of Maribor, Slovenia
Aberšek, Boris, Faculty of natural sciences and mathematics, UM, Maribor, Slovenia
Aberšek, Boris, University of Maribor
Aberšek, Metka Kordigel, <em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 11pt; mso-ansi-language: EN-GB;" lang="EN-GB">University of Maribor, Slovenia</span></em>
Abersek, Boris, Professor
Adamikova, Alexandra
Adamikova, Alexandra, Psysics (Slovakia)
Akaichi, Jalel, University of Tunis
Al Beyroutiová, Maja, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Al-Shantir, Omar, UKF FPV Katedra fyziky
Alexa, Richard, UKF
Ambros, Michal
Ančicová, Lucia, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava
Antonov, Maksim, PhD
Arpáš, Henrich, Katedra informatiky FPV UKF v Nitre
Arroio, Agnaldo, University of São Paulo - Faculty of Education
Askari Hesni, Majid, Student

Ú

Úradníková, Katarína, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

A

Augustiničová, Gabriela, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre Katedra ekológie a environmentalistiky

Ď

Ďúranová, Hana, Department of Zoology and Anthropology, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University, 949 74 Nitra

Á

Ábelová, Monika

Š

Šabíková, Henrieta, Obchodná akadémia, Zlaté Moravce
Šafář, Jaroslav, Mendelova univerzita Brno
Šajben, Darko, <span style="color: #111111; font-family: Helvetica, 'Segoe UI', Verdana, Geneva, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px;">Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</span>
Šajbidorová, Lucia
Šarocká, Anna, Katedra zoológie a antropológie FPV UKF
Šatalová, Barbora, Slovak
Šťastná, Pavla, Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture, Mendel University in Brno, Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno, Czech Republic
Šťastný, Jiří
Šťastný, Matúš, Department of Botany and Genetics
Šedivá, Alica, KEE FPV UKF
Šedivý, Josef, informatics
Šerý, Ondřej, Geografický ústav, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Ševčík, Jaroslav, Ostravská univerzita v Ostravě, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava
Ševčík, Michal, Department of Ecology and Environmental Sciences, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra
Šimkovič, Stanislav
Šimkovič, Stanislav, Department of Physics, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University, Tr. A. Hlinku 1, 94901 Nitra (Slovakia)
Šimon, Branislav, Katedra ekológie a environmentalistiky
Šimonová, Ivana, University of Hradec Kralove
Šimonová, Ivana, UHK
Šimonová, Ivana, Faculty of Informatics and Management, University of Hradec Kralove, Hradec Kralove, <br />Czech Republic
Šimonová, Ivana, <p>UHK</p><p>Hradec Králové</p>
Škorecová, Ivana, Slovak
Škorecová, Ivana, single
Škorecová, Ivana, <span><span>Slovenský</span></span> (Slovakia)
Škorecová, Renáta, Študent UKF Nitra
Škultétyová, Dominika
Šlekienė, Violeta, University of Šiauliai, Lithuania
Šolcová, Lucia, SK
Šovčíková, Petronela, Katedra matematiky FPV UKF
Španková, Jana, Slovak
Španková, Jana
Šperka, Roman, Silesian University in Opava School of Business Administration in Karviná Department of Informatics Univerzitní nám.1934/3 73340, Karviná, Czech Republic
Šranko, Patrik, Katedra botaniky a genetiky, FPV UKF, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra
Štencl, Michel, Mendelu Brno
Štochmaľová, Aneta, UKF
Štochmaľová, Aneta, UKF fpv kza
Štubňa, Igor, <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><em><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: Calibri;" lang="EN-US">Dpt. of Physics, Constantine the Philosopher University, A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slova
Štubňa, Igor
Štubňa, Igor (Slovakia)
Šumný, Timotej, Katedra matematiky
Šunderlík, Ján, <p>Constantine the Philosopher University in Nitra</p><p> </p>
Šunderlík, Ján
Šutá, Zuzana, Žilinská univerzita, Fakulta prírodných vied, Žilinská univerzita,
Švec, Miroslav, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Švec, Peter, KI FPV UKF v Nitre
Švec, Peter
Švec, Peter, Department of Informatics, Constantine the Philosopher University in Nitra (Slovakia)

Ť

Ťažký, Jozef, UKF FPV KEE

Ž

Žatko, Tomáš
Žáček, Jaroslav, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava
Žáček, Martin, Ostravská univerzita v Ostravě. Dvořáková 7, 70103 Ostrava
Žáčiková, Gabriela
Žgančíková, Ivana
Žiarovská, Jana, Affiliation to Slovak Agricultural University
Žiarovská, Jana, Slovak Agricultural University
Žila, Pavel, <span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="EN-GB">Department of Ecology and Environme
Žila, Pavel
Žoncová, Michaela, KGRR FPV UKF v Nitre

Č

Čaládik, Maroš, Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Čelková, Martina, FPV UKF
Čeretková, Soňa, UKF Nitra, SK
Čeretková, Soňa
Čeretková, Soňa, Katedra matematiky FPV UKF, Trieda A.Hlinku 1, 949 01 Nitra
Černá, Miloslava, University of Hradec Králové Faculty of Informatics and management
Černá, Miloslava, University of Hradec Králové Faculty of Informatics and management (Czech Republic)
Černíková, Karina, <p>Department of Psychology</p><p>Faculty of Economics and Management</p><p>Czech University of Life Sciences Prague</p><p>Kamycka 129</p><p>165 21 Prague 6 - Suchdol</p>
Černeková, Angelika
Čierniková, Malvína, Department of Soil Science, Faculty of Sciences, Comenius University in Bratislava
Čongrádyová, Andrea
Čongrádyová, Andrea, Phd. student

B

Baťová, Katarína
Baťová, Katarína, Katedra ekológie a environmentalistiky
Bažaličková, Martina
Babálová, Martina, JAS
Babosová, Ramona, Department of Zoology and Athropology, Constantine the Philosopher University in Nitra
Babosová, Ramona, Department of Zoology and Anthropology, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University, 949 74 Nitra (Slovakia)
Bacsová, Zuzana, SPU Nitra, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Bagheri, Tahere
Bahnová, Katarína, Section 3 - Ecology and Environmentalistic
Bajzová, Katarína, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Bakay, Ladislav
Ballová, Dominika, Katedra matematiky
Balogh, Zoltán, KI FPV UKF Nitra
Baltazár, Tivadar
Baltazár, Tivadar
Baltazár, Tivadar, Mendel University in Brno, Faculty of Horticulture in Lednice (Czech Republic)
Bara, Boris, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta prírodných vied Katedra informatiky
Barabanova, Irina, Siauliai University
Barcíková, Eva, Department of Mathematics Faculty of Natural Sciences Constantin the Philosopher University Nitra
Barcíková, Eva, slovak
Bardovičová, Miroslava, Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Barkauskaite, Marija
BAROŠ, Stanislav, KCH FPV UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku, 949 74, Nitra
Baroš, Stanislav, Katedra chémie FPV UKF Nitra
Bashir, Bashir Omer
Bauerová, Mária
Bāliņš, Andris, Mr.
Bílek, Martin, UKF
Bílek, Martin, <p>University of Hradec Kralove</p><p>Faculty of Science</p><p>Rokitanskeho 62</p><p>500 03 Hradec Kralove</p><p>Czech Republic</p> (Czech Republic)
Bílek, Martin, UKF
Bílková, Renata, University of Pardubice
Búranová, Magdaléna, študent
Břehovský, Jiří, FVTM UJEP, Ústí nad Labem, ČR
Bešina, Daniel, Katedra archeológie
Bežo, Milan, Affiliation to Slovak Agricultural University
Benacka, Jan
Benc, Michal, FPV UKF
Bencová, Michaela, KEE
Benczová, Martina
Benczová, Martina
Bene, Tomáš
Benešová, Ludmila
Benická, Patrícia, UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, Nitra
Benická, Patrícia, Katedra matematiky, FPV UKF v Nitre
Benko, Ľubomír, Ústav systémového inženýrství a informatiky Univerzita Pardubice
Benko, Michal, Constantine the phylosopher university
Benko, Michal
Bilbokaite, Renata
Bilišňanská, Mária, ODF ÚFV PF UPJŠ v Košiciach
Bilic, Michal, Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Bočková, Veronika, Fakulta prírodných vied - katedra matematiky a fyziky
Bočková, Veronika, Fakulta prírodných vied - katedra matematiky a fyziky (Slovakia)
Boboňová, Ivana
Boleček, Peter
Bolešová, Lenka, Slovak
Boltižiar, Martin, KGRR FPV UKF
Boltižiar, Martin
Borkovcová, Marie, Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1/1665 613 00 Brno
Borodiniene, Angele
Bradáč, Vladimír, University of Ostrava
Bradáč, Vladimír, University of Ostrava (Czech Republic)
Brana, Martina, Slovak Republic
Braná, Martina, FPV UKF
Braná, Martina, KBG FPV UKF, Nábrežie mládeže 91, Nitra
Braniša, Jana
Brazina, David, Ostravská Univerzita v Ostravě
Bretšnajdrová, Edita, Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra anorganické technologie, Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice
Brodenec, Ivan, odborný asistent
Brodenec, Ivan
Buša, Jaroslav, Katedra inžinierskej geológie Univerzita Komenského v Bratislave, Prif UK Mlynská dolina, Ilkovičova 6 842 15 Bratislava 4
Bubelíny, Patrik
Bugár, Gabriel, Department of ecology and environmental sciences. Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra.
Bujok, Petr, 30.dubna 22, Ostrava 70103
Bulková, Kristína, Katedra matematiky Fakulta prírodných vied UKF v Nitre
Bureš, Marek, University of West Bohemia in Pilsen
Burgerová, Jana, Faculty of Education University of Presov
Burianová, Mária
Bystrianska, Mária, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

C

Cafiková, Kristína, <p>Department of Mathematics</p><p>Faculty of Natural Sciences</p><p>Constantine the Philosopher University</p>
Cafiková, Kristína, Constantin the Philosopher University in Nitra
Cafiková, Kristína
Candráková, Andrea
Candráková, Andrea, <p>Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</p><p>Fakulta prírodných vied</p><p>Katedra ekológie a environmentalistiky</p>
Capcarová, Marcela, Department of Animal Physiology, Slovak University of Agriculture, 949 76 Nitra
Cápay, Martin, Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra, Slovakia
Cápay, Martin, KI FPV UKF in Nitra
Cápay, Martin, KI FPV UKF in Nitra
Celiński, Konrad, Department of Genetics, Institute of Experimental Biology, Adam Mickiewicz University, Umultowska 89, 61-614 Poznań, POLAND
Chabadová, Zuzana
Chalupková, Anna, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava
Chehlarova, Toni Kondeva, IMI BAS
Chovancová, Hana
Chovancová, Hana, KZA FPV UKF v Nitre, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra (Slovakia)
Chovancová, Hana
Chroustová, Kateřina, <p>University of Hradec Kralove</p><p>Faculty of Science</p><p>Rokitanskeho 62</p><p>500 03 Hradec Kralove</p><p>Czech Republic</p>

c

cintula, martin

C

Civan, Marek, <p>Department of Geography and Regional Development</p><p>Faculty of Natural Sciences</p><p>Constantine the Philosopher University in Nitra Slovakia</p>
Civan, Marek, Department of Geography and Regional Development Faculty of Natural Sciences Constantine the Philosopher University in Nitra Slovakia
Compľová, Martina, Jesenná 5, 040 11 Košice
Csáky, Antal, KM FPV UKF Nitra
Csákyová, Veronika, KBG FPV UKF Slovakia
Csákyová, Veronika, <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLI (Slovakia)
Csősz, Aranka

D

Danóczi, Matúš, Študent Katedra Informatiky FPV UKF v Nitre
Dankaninová, Lenka
David, Stanislav
Deutscher, Jan, MENDELU Brno
Dianová, Dáša, Univerzita Konštantína Filozofa Fakulta prírodných vied Geografia v regionálnom rozvoji
Dieška, Peter
Dimitrova, Neli, Institute of Mathematics and Informatics, Bulgarian Academy of Sciences
Dobroviczká, Terézia, <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 10.0pt;">Department of Botany and Genetics, Constantine the Philosopher University in Nitra, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra</span></p>
Dobroviczká, Terézia, Department of Botany and Genetics, Constantine the Philosopher University in Nitra, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra
Dolenc, Kosta, Faculty of natural sciences and mathematics, UM, Maribor, Slovenia
Dolná, Zuzana
Dravecká, Beáta
Drábová, Monika, Slovak
Drga, Jozef, Department of physics, Faculty of Electrical Engineering, University of Žilina, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
Drlík, Martin
Drlík, Martin, KI FPV UKF v Nitre (Slovakia)
Drlík, Martin, Department of Informatics, Constantine the Philosopher University in Nitra
Droštinová, Lenka, Katedra chémie
Dubcova, Alena
Dubcová, Alena, KGRR FPV UKF v Nitre
Dubcová, Alena, KGRR, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, Nitra
Dubcová, Alena
Dudáková, Simona, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra fyziky
Dvořák, Karel
Dziak, Matúš, Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre<div id="__if72ru4sdfsdfrkjahiuyi_once" style="display: none;"> </div><div id="__hggasdgjhsagd_once" style="display: none;"> </div>

E

Eger, Ludvík, University of West Bohemia
Egerová, Dana, University of West Bohema

F

Faragová, Natália, CVRV
Fečo, Ondrej
Ferenčíková, Zuzana, Univerzita Pardubice
Ferenc, Štefan, <p class="autoi" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 12pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Katedra geografie a geológie, Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica</span></p>
Ferrigo, Marco, Department of Mathematics, University of Pisa
Feszterová, Melánia
Feszterová, Melánia, Constantine the Philosopher University in Nitra
Filipejová, Terézia, Slovenská poľnohospodárska univerzita, A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovenská republika
Florková, Michaela, Katedra matematiky, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Fridrich, Peter, KATEDRA GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA (FPV) UKF

G

Gašparovičová, Petra, Department of Ecology and Environmental Sciences, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra

g

galbavá, monika, PV UKF

G

Galgóci, Martin, KBG FPV UKF
Galgóci, Martin
Galková, Jela, <span><span><span><span><span><span>Slovenský</span></span></span></span></span></span>
Gallik, Jozef, FPV
Galliková, Gabriela
Galliková, Gabriela, CONSTANTINE THE PHILOSOPHER UNIVERSITY IN NITRA FACULTY OF NATURAL SCIENCES
Galliková, Gabriela
Gangur, Mikuláš, University of West Bohemia
Garai, Zoltán
Gavrilov, Andrey, Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia

g

gavurnikova, sona

G

Gális, Marek, Department of Ecology and Environmental Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slovakia marek.galis@ukf.sk
Gális, Marek
Gömöry, Dušan, Slovak Republic
Gömöry, Dušan
Główczewska, Kamila, Department of Genetics, Institute of Experimental Biology, Adam Mickiewicz University, Umultowska 89, 61-614 Poznań, Poland
Gerhátová, Žaneta, PF TU v Trnave, Katedra fyziky, Priemyselná 4, 917 01 Trnava
Gharehbash, Ashoor-Mohammad, Dep. Animal Science, University of Gonbad Kavoos, Iran
Ghorbani, Roohollah, Dep. of Agricultural Sciences, Islamic Azad University of Azadshahr, Iran.
Gladavská, Lenka, Faculty of Economics, University of West Bohemia in Pilsen
Gogoláková, Anna, Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
Gonda, Dalibor
Gondášová, Anna, Katedra environmentálneho manžérstva, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Tajovského 40, 97401 Banská Bystrica
Gorejová, Radka, Katedra fyzikálnej chémie, PF UPJŠ, Šrobárova 2, 041 80 Košice
Grežo, Henrich, Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
Grebečiová, Andrea, UKF FPV KEE Tr. A. Hlinku1, Nitra 949 74
Greener, Sue, Brighton Business School, UK
Gregar, Tomáš, Faculty of Informatics, Masaryk University
Gregorová, Bohuslava, Tajovského 40 Banská Bystrica 97401
Gregorová, Zuzana, student
Gregorová, Zuzana, student (Slovakia)
Grižáková, Veronika, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Grislis, Ziedonis, Dr.
Grivokostopoulou, Foteini, <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 15px;">University of Patras</span>
Grudzień, Jacek, Higher School of Information Technology, ul. Mickiewicza 29, Katowice, Poland
Gyepesová, Natália, <p>Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</p><p>Fakulta prírodných vied</p><p>Katedra Chémie</p>

H

Hašková, Alena, <span style="font-family: Times New Roman;"><span style="mso-ansi-language: EN-GB;" lang="EN-GB"><span style="font-size: medium;">Department of Technology and Information Technologies,</span></span></span><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-ali
Habekova, Monika
Haile, Meaza Birhane, University of Pardubice
Haladová, Ivana, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Halama, Filip, UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, Nitra
Halama, Filip, Katedra matematiky, FPV UKF v Nitre
Halamíček, Petr
Haláková, Jarmila, Translatologický ústav UK v Prahe
Halvoník, Dominik, KI FPV UKF
Hanáková, Monika
Hanzlíková, Zuzana
Hanzlíková, Zuzana, PhD. student (Slovakia)
Hatzilygeroudis, Ioannis, <span style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: yes;">University
Húlan, Tomáš, <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><em><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="EN-US">Dpt. of Physics, Constantine the Philosopher University, A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slovakia</span></em></p>
Hečková, Zuzana, Univezita Konštatína Filozofa
Heba, Agnieszka, Higher School of Occupational Safety of Katowice
Hedayati, Seyyed Aliakbar
Hegedűs, Ondrej
Hladká, Dominika, Gemologický Ústav FPV UKF v Nitre
Hlavatá, Jana, Slovak
Hlinková, Andrea, Centrum výskumu rastlinnej výroby, Bratislavská 122, Piešťany, 92168
Hnátová, Silvia
Holá, Oľga, Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky FCHPT STU, 812 37 Bratislava, Radlinského 9
Holečková, Klaudia, Fakulta prírodných vied (študent)
Horáčková, Marie
Horáková, Anna, študentka 2. ročníka BIm 09, FPV, UKF
Horičková, Henrieta
Horičková, Henrieta
Horičková, Henrieta, UKF Nitra (Slovakia)
Horkovičová, Kristína, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre , Fakulta prírodných vied, Katedra chémie
Hornik, Bartosz, Department of Genetics, Institute of Experimental Biology, Adam Mickiewicz University, Umultowska 89, 61-614 Poznań, Poland
Horváthová, Dana
Horváthová, Dana, Faculty of Natural Sciences, Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia (Slovakia)
Houška, Milan, <p>Department of Systems Engineering</p><p>Faculty of Economics and Management</p><p>Czech University of Life Sciences Prague</p><p>Kamycka 129</p><p>165 21 Prague 6 - Suchdol</p>
Hrabošová, Silvia
Hrabovská, Zuzana, <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: medium;"><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava</span></span>
Hrešková, Anna, Department of Mathematics, Faculty of Natural Sciences, University of Constantine the Philosopher in Nitra
Hreinsdóttir, Freyja, University of Iceland
Hrnčiarová, Eva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Hroncová, Alena, Slovak
Hubálovská, Marie, UHK Hradec Králové, CZ
Hubálovský, Štěpán, UHK Hradec Králové, CZ
Hudáčová, Monika, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice
Hudec, Michal
Hudec, Michal, Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied, Katedra chémie, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra (Slovakia)
Hudec, Michal, Slovakia
Hujová, Zuzana, Katedra biológie FPV UMB Tajovského 40 Banská Bystrica 97401
Hula, Vladimír, Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture, Mendel University in Brno, Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno, Czech Republic
Hunková, Júlia, Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied Akademická 2 P. O. Box 39A 950 07 Nitra
Husová, Lucia Anna, Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky, PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 040 01 Košice

I

Iľašová, Klára, Katedra zoológie a antropológie, FPV UKF, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra
Iľko, Tomáš, Správa NP Muránska planina, ŠOP SR
Ifka, Patrik, KF FPV UKF Nitra
Ildikó Matušíková, Terézia Dobroviczká, Beáta Piršelová,
Illášová, Ľudmila
Imrichová, Helena, Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Mlynská dolina B-1, 842 15, Bratislava

J

Jacková, Jana
Jakab, Imrich
Jakab, Imrich, Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra (Slovakia)
Jakab, Imrich, FPV UKF v Nitre, Tr. A.Hlinku 1, 949 74 Nitra
Jakabová, Silvia
Jakabová, Zuzana
Jakubcová, Andrea, <p><strong>Department of</strong><strong> Ecology and Environmentalistics</strong></p><p>Faculty of Natural Sciences</p><p>Constantine the Philosopher University</p>
Jamrichová, Eva, Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University, CZ-611 37 Brno, Czech Republic; Department of Botany, Faculty of Science, Charles University in Prague, Benátská 2, CZ-12801 Praha 2, Czech Republic
Jančich, Martin
Janáková, Milena, SU SBA Karvina
Janáková, Milena, SU OPF Karviná
Jaroš, Martin, Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Jedličková, Katarína, Katedra zoológia a antropológie
Jedličková, Katarína, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Jenčo, Michal
Jenis, Julo, A.Hlinku č.1, Nitra
Jirava, Pavel, Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, Institute of System Engineering and Informatics, Studentská 84, 532 10 Pardubice CZECH REPUBLIC
Jobbágy, Valér
JOMOVÁ, Klaudia, KCH FPVUKF v Nitre, Tr. A. Hlinku, 949 74, Nitra
Jonášová, Hana, University of Pardubice Faculty of Economics and Administration Institute of System Engineering and Informatics
Jurinová, Jana, <p>Univerzita Sv. Cyrila a Metoda</p><p>Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava</p>

K

Kačalová, Nikola, Kačalová
KAČERIAKOVÁ, Darina
Kabinová, Barbora, Institute of Landscape Ecology of Slovak Academy of Sciences, Štefánikova 3, 81499 Bratislava
Kadlecik, Miroslav, SR
Kaiglova, Jana, PhD. Student of Physical geography and geoecology, Charles University in Prague
Kapusta, Jozef, KI FPV UKF v Nitre
Karabínošová, Lenka, Katedra chémie, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Karšayová, Marianna
Kasáš, Karol, Ústav systémového inženýrství a informatiky, FES Univerzita Pardubice, Studentská 84, 532 10 Pardubice, Česká republika
Kasparova, Miloslava, University of Pardubice Faculty of Economics and Administration Institute of System Engineering and Informatics
Károlyová, Ingrid
Kóšová, Mária, SR
Kňažická, Zuzana, Katedra Fyziológie Živočíchov, Fakulta Biotechnológie a Potravinárstva, Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Kňažická, Zuzana, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnologie a potravinárstva, Katedra fyziologie živočíchov
Křupka, Jiří, Institute of System Engineering and Informatics Faculty of Economics and Administration University of Pardubice Czech Republic University of Pardubice Studentská 95 Pardubice 532 10 Česká republika
Křupka, Jiří, Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, Institute of System Engineering and Informatics, Studentská 84, 532 10 Pardubice CZECH REPUBLIC
Kedrová, Eva, <span class="instruct">Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</span>
Kelemenová, Annamária, Katedra botaniky a genetiky
Kelemenová, Lenka, Ústav ekonomiky a manažmentu, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Kennedy, Roy, University of Worcester National Pollen and Aerobiology Research Unit
Keresztesová, Soňa, KZKA,FZKI,Tulipánová 7,Nitra
Kerezstesová, Soňa, Tulipánová 7, 949 01 Nitra
Khmara, Iryna, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach
Kišacová, Adela, Katedra botaniky, FAPZ, SPU
Kišová, Veronika, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Kidová, Anna, Geografický ústav SAV, Bratislava
Kirchnerová, Katarína, Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra Hlohovecká 2 951 41 Lužianky
Kireš, Marián, ODF ÚFV PF UPJŠ v Košiciach
Klein, Ján, Section 3 - Ecology and Environmentalistic
Klement, Milan, Faculty of Education, Palacky University in Olomouc, Department of Technical Education and Information Technology
Klepancová, Michaela, Katedra matematiky, FPV UKF v Nitre
Klimant, Peter
Klimant, Peter, UKF FPV KEE
Klimeš, Cyril
Klimeš, Cyril, Osu (Czech Republic)
Klimentová, Lucia, Katedra matematiky FPV UKF v Nitre
Klubal, Libor, Univerzity of Ostrava
Kmeť, Tibor, KI FPV UKF v Nitre
Kmeťová, Mária
Kočišová, Natália, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta prírodných vied Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Kočišová, Terézia, <span style="color: #111111; font-family: Helvetica, 'Segoe UI', Verdana, Geneva, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px;">Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra geografie a regionálneho rozvoja</span>
Košulič, Ondřej, Department of Zoology, Agronomical Faculty of Mendel University Brno, Zemědělská 1, CZ -613 00 Brno, Czech Republic
Kohutková, Ivana
Kohutnicka, Ljubov
Kolajová, Patrícia, Fakulta prírodných vied
Kolena, Branislav
Kolena, Branislav, SR (Slovakia)
Kolena, Branislav, Departmnt of zoology and anthropology, Constantine The Philosopher University in Nitra
Kollár, Ján
Kollár, Jozef, Fakulta prírodných vied, UKF, učiteľstvo biológie a ekológie
Komarkova, Jitka, Faculty of Economics and Administration, Univeristy of Pardubice
Komárková, Jitka, University of Pardubice
Komenda, Tomas, Ostravská Univerzita v Ostravě
Kommers, Piet, <p>Department of Media, Communication &amp; Organisation (MCO)</p>University of Twente<p> </p>
Konôpková, Ľubica, Univerzita Konštantína filozofa
Koncalova, Alexandra
Koncalova, Alexandra
Kondracka, Marta Aleksandra
Konotop, Yevheniia
Kopáčik, Richard, Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela Katedra geografie a geológie
Kopáčková, Hana, University of Pardubice
Koprda, Štefan, <table class="data" width="100%"><tbody><tr valign="top"><td class="label"> </td><td class="value">KI FPV UKF Nitra</td></tr></tbody></table>
Kordíková, Dajana
Kordigel Aberšek, Metka, <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><p class="DIVAIAffiliation"><span lang="EN-GB">Faculty of education, University of Maribor, Maribor, Slovenia</span></p>&lt;!--[if gte
Kordigel Aberšek, Metka
Kordigel Abersek, Metka, Professor
Koreneková, Ľubica, Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, 93403 Levice
Kormuťák, Andrej, <span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: SK; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="EN-GB">Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV
Kormuťák, Andrej, KBG FPV UKF, ÚGBR SAV NITRA
Kormuťák, Andrej (Slovakia)
Kormuťák, Andrej
Kormuťák, Andrej, Slovak Republic (Slovakia)
Kostolanský, František, VU SAV
Kostolányová, Kateřina, OSU Ostrava, CZ
Kotríková, Zuzana, Základná škola Kamenná Poruba
Kotryová, Barbora
Kotryová, Barbora, katedra fyziky
Kotyrba, Martin, Ostravská Univerzita
Koubová, Martina, <span style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="EN-GB">Department of Bo
Kovas, Konstantinos, <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 15px;">University of Patras</span>
Kováč, Jozef
Kováč, Matúš, SR
Kováč, Tomáš, Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Kováčik, Jaroslav, Slovenská poľnohospodárska univerzita, A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovenská republika
Kováčová, Veronika, Department of Zoology and Anthropology, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University, 949 74 Nitra
Kováčová, Veronika, Katedra zoológie a antropológie, FPV UKF, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra
Kozel, Peter, FPV UKF katedra informatiky
Krajčovičová, Vladimíra, UKF NITRA
Krajčovičová, Vladimíra
Krčmárová, Monika, KM FPV UKF
Králiková, Petra, Katedra fyziky UKF
Kriššák, Marek, Katedra informatiky<br />Fakulta prírodných vied<br />Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre<br />Tr. A. Hlinku 1<br />949 74 Nitra
Krivosudský, Lukáš, Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, Mlynská dolina 842 15, Bratislava 4
Krogmann, Alfred, KGRR FPV UKF V NITRE
Krogmann, Alfred, Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Krumpálová, Zuzana
Krupa, Peter, Constantine the Philosopher University in Nitra
Krupa, Peter
Kučeráková, Jana, študent UKF v Nitre, Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Kubinsky, Daniel, UMB BB
Kuchárik, Michal, FPV katedra informatiky
Kuchtíková, Eva, University of Pardubice
Kulíková, Barbora
Kulichová, Katarína, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kuna, Peter
Kuna, Peter, <span style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="EN-GB">Constantine the
Kuna, Peter
Kunová, Renáta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kupec, Petr, MENDELU Brno
Kureková, Zuzana
Kysucká, Katarína, Department of Ecology and Environmentalistics, Constantine the Philosopher University

L

Labajová, Mária, Slovak Agricultural University
Labajová, Mária, Affiliation to Slovak Agricultural University
Laco, Ivan, Katedra ekológie a environmentalistiky, UKF Nitra
Lacsný, Boris
Lamanauskas, Vincentas, University of Siauliai, Lithuania
Lamanauskas, Vincentas, Siauliai University
Lamr, Martin, University of Pardubice, Faculty of economis and administration
Langraf, Vladimír, Katedra zoológie a antropológie, FPV UKF, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra
Látal, František, PřF UP, Olomouc, CZ
Líšková, Anna, Fakultná nemocnica Nitra
Ležáková, Denisa, štúdium - UKF FPV v Nitre
Lednický, Lukáš, Konstantine the Philosopher University
Lednický, Lukáš, PhD. student of the Department of Mathematics, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University
Ledzińska, Maria, Warsaw University, Faculty of Psychology
Lehocký, Filip, Katedra informatiky
Lenčéš, Peter
Lengyelova, Libuša, KBG, FPV, UKF v Nitre, A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Lengyelová, Libuša, <span class="instruct">Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</span>
Lišková, Vladimíra, KEE FPV UKF v Nitre
Lipovská, Barbora, Tulipánová 7, 949 01 Nitra
Lošák, Tomáš
Lobellová, Veronika
Lojda, Jan
Lorencová, Judita, UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
Lovászová, Gabriela, Department of Computer Science, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra
Lovászová, Gabriela
Lovászová, Gabriela, KI FPV UKF in Nitra
Lovre, Igor, Katedra ekológie a environmentalistiky, UKF v Nitre
Luhanová, Kateřina, <p>Department of Psychology</p><p>Faculty of Economics and Management</p><p>Czech University of Life Sciences Prague</p><p>Kamycka 129</p><p>165 21 Prague 6 - Suchdol</p>
Lukáč, Norbert, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Katedra fyziológie živočíchov
Lukáč, Norbert, Katedra Fyziológie Živočíchov, Fakulta Biotechnológie a Potravinárstva, Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra (Slovakia)
Lukáč, Rastislav, Department of History, Faculty of Arts, Constantine the Philosopher University in Nitra, Hodžova 1, 949 01 Nitra, Slovakia

M

Mašláňová, Alena
Macháčková, Alexandra
Machková, Veronika
Magdin, Martin, KI FPV UKF in Nitra
Magdin, Martin, Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra, Slovakia
Magdin, Martin, Katedra informatiky, FPV UKF v Nitre
Magdin, Martin, Department of Informatics Faculty of Natural Sciences Constantine the Philosopher University in Nitra Tr. A. Hlinku 1 949 74 Nitra Slovakia
Magdin, Martin, Department of Informatics Faculty of Natural Sciences Constantine the Philosopher University in Nitra Tr. A. Hlinku 1 949 74 Nitra Slovakia (Slovakia)
Magura, Jozef, University of pavol Jozef Šafárik in Košice
Mahmoudnia, Naser, Dep. Animal Science, University of Gonbad Kavoos, Iran

1 - 500 of 870 Items    1 2 > >>