Predchádzajúce ročníky

ŠVK 2016, 13. apríl 2016

Zoznam ocenených prác

Zoznam publikovaných prác

Zborník recenzovaných príspevkov, ISBN 978‐80‐558‐1009‐6 (pdf)

 

ŠVK 2015, 15. apríl 2015

Zoznam ocenených prác

Zoznam publikovaných prác

Zborník recenzovaných príspevkov, ISBN 978‐80‐558‐0791‐1 (pdf)