Dôležité termíny

Odovzdanie práce: 24. marec 2017

Potvrdenie prijatia práce a sprístupnenie recenzného posudku: 19. apríl 2017

Nahratie upravenej verzie príspevku na základe recenzie: 24. apríl 2017

Registrácia a potvrdenie účasti na konferencii: 24. apríl 2017

Konferencia: 26. apríl 2017

Nahratie upravenej verzie príspevku na základe pripomienok hodnotiacej komisie: 5. máj 2017