Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

B

Benczová, Martina
Benczová, Martina (Slovakia)
Bene, Tomáš
Benešová, Ludmila
Benická, Patrícia, UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, Nitra
Benická, Patrícia, Katedra matematiky, FPV UKF v Nitre
Benko, Ľubomír, Ústav systémového inženýrství a informatiky Univerzita Pardubice
Benko, Michal
Benko, Michal, Constantine the phylosopher university (Slovakia)
Bilbokaite, Renata
Bilišňanská, Mária, ODF ÚFV PF UPJŠ v Košiciach
Bilic, Michal, Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Bočková, Veronika, Fakulta prírodných vied - katedra matematiky a fyziky
Bočková, Veronika, Fakulta prírodných vied - katedra matematiky a fyziky
Boboňová, Ivana
Boleček, Peter
Bolešová, Lenka, Slovak
Boltižiar, Martin, KGRR FPV UKF
Boltižiar, Martin
Borkovcová, Marie, Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1/1665 613 00 Brno
Borodiniene, Angele
Bradáč, Vladimír, University of Ostrava
Bradáč, Vladimír, University of Ostrava (Czech Republic)
Brana, Martina, Slovak Republic
Braná, Martina, KBG FPV UKF, Nábrežie mládeže 91, Nitra

151 - 175 of 965 Items    << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


 

036UKF-4/2013	Tvorba učebníc a multimediálnych kurzov pre nový študijný
program ako prostriedok internacionalizácie vysokoškolskej prípravy
učiteľov cudzích jazykov


Department of Language Pedagogy  and Intercultural Studies  

&
Department of Technology and Information Technologies

Faculty of Education
Constantine the Philosopher University in Nitra

Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra