Author Details

Al-Shantir, Omar, UKF FPV Katedra fyziky, Slovakia

  • - Fyzika
    Meranie Poissonovho čísla, E a G
    Abstract
  • - Fyzika
    Metódy merania Poissonovho čísla
    Abstract


 

036UKF-4/2013	Tvorba učebníc a multimediálnych kurzov pre nový študijný
program ako prostriedok internacionalizácie vysokoškolskej prípravy
učiteľov cudzích jazykov


Department of Language Pedagogy  and Intercultural Studies  

&
Department of Technology and Information Technologies

Faculty of Education
Constantine the Philosopher University in Nitra

Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra